Naturliga/labbodlade diamanter - SoHo Smycken

Naturliga/labbodlade diamanter

Naturliga diamanter

En naturlig diamant bildas djupt nere i jorden, genom en process där extremt högt tryck och höga temperaturer binder kolatomer samman till den unika struktur som är en diamant, och som är ett av de hårdaste – och mest ljusreflekterande – material vi känner till idag. De naturliga diamanter vi finner idag är ca 3 miljarder år gamla.

Våra leverantörer agerar alltid i överensstämmelse med The Kimberly Certification Scheme vilket innebär att inga diamanter som säljs i våra produkter är konflikt/blodsdiamanter. Kimberleyprocessen (KP) är ett gemensamt initiativ där regeringar, diamantindustrin och icke statliga organisationer arbetar för att hejda flödet av konfliktdiamanter. Konfliktdiamanter är oslipade diamanter som används av rebellrörelser för att finansiera krig mot legitima regeringar. Handeln med dessa otillåtna stenar har underblåst förödande konflikter under decennier i länder som Angola, Elfenbenskusten, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone.

Läs mer om kimberleyprocessen här


De 4 C:NA

Vad som gör en diamant mer eller mindre värdefull graderas med hjälp av fyra huvudsakliga faktorer, de 4 C:NA.

Carat

Diamantens vikt mäts i carat, vilket är ett universellt mått där en carat motsvarar 0,20 gram. Desto högre carat en sten har ju mer sällsynt är den och i och med det ökar värdet

Clarity

Diamantens klarhet bestäms av antal, storlek och beroende på var inneslutningen sitter. En inneslutning är som naturens fingeravtryck från att diamanten skapades och gör att varje diamant är unik. Klarhetsskalan som man bedömer en diamant ifrån går från:

Flawless(FL) = Inga synliga inneslutningar till Included (I3) = Inneslutningar som är synliga för ögat.

Color

De mest sällsynta diamanterna är de som är mest färglösa (vita), vilken är väsentligt mindre förekommande än gula och bruna. Det finns även rosa, blå, gröna, svarta och röda diamanter. Den skala som man mäter diamantens färg utifrån går från:

D= Colorless till Z= Yellow

Cut

Diamantens slipning bestämmer dess form och proportioner. Det är en utav de viktigaste egenskaperna. Den avgör hur mycket ljus diamanten reflekterar och därmed också hur mycket den gnistrar. Med rätt slipning upplevs diamanten också större än en sten med samma caratvikt som har en sämre slipning. En diamants slipning graderas i fem steg: Excellent, Very good, Good, Fair och Poor.


Certifikat

Alla våra större diamanter med en caratvikt på 0,35ct och uppåt så följer det med ett certifikat utfärdat av GIA eller HRD. Det finns många institut ute på marknaden men vi har valt att arbeta med de två tack vare att de är mest ansedda i diamantbranschen.


Labbodlade diamanter

Namnet labbodlade diamanter talar precis om vad det handlar om. Odlade diamanter i laboratorium.

Labbodlade diamanter har exakt samma utseende, kemisk sammansättning och egenskaper som naturliga diamanter som bryts ur jordskorpan. De tillverkas precis som namnet säger i ett laboratorium. Det finns två olika metoder för att skapa en labbodlad diamant. CVD (Chemical Vapor Deposition) och HPHT (High Pressure High Temperature)

CVD: Ett diamantfrö (kol) placeras i en högtryckskammare som innehåller olika gaser eller kolmaterial. Med hjälp av höga temperaturer så bildas kristaller som sen faller likt snöflingor runt om kolbiten och lägger sig som flera lager, på så sätt skapas en diamant.

HPHT: Denna process liknar CVD men istället för att tillsätta gaser och kolmaterial så utsätts kolbiten för högt tryck i en hög temperatur vilket skapar kristaller runtom.

Processen att tillverka en diamant enligt ovan metoder tar ca 3-4 veckor istället för miljoner år när naturliga diamanter skapas.

När det gäller en investering i diamanter och att i framtiden kunna sälja vidare sin diamant så ser man att värdet på en labbodlad diamant inte direkt har något andrahandsvärde eftersom det hela tiden kommer nya  och fler producenter.

Labbodlade diamanter graderas likadant som de naturliga.

4c Cut,ColorClarity och Carat är graderingarna.

Våra labbodlade diamanter certifieras från institutet IGI. IGI är de som kommit absolut längst vad gäller certifiering av labbodlade diamanter därför arbetar vi med dem. Ett certifikat erhålls för diamanter med en caratvikt om 0,35ct och uppåt.


Naturlig eller labbodlad diamant?

Det är väldigt individuellt vad man föredrar och det finns för och nackdelar kring båda.

Nedan har vi satt några tydliga punkter som skiljer de åt.

Labbodlad diamant:

Lägre andrahandsvärde

Lägre pris (30-50%)

Skapad av människa

Naturlig diamant:

Bättre investering

Högre pris

Skapad av naturen

Helt unik i sitt slag


    Anmälan nyhetsbrev!    Integritetspolicy


    0